Verzuimverzekering | verzekering tegen ziekteverzuim

Verzuimverzekering onmisbaar voor het MKB. Als werkgever heeft u gedurende twee jaar een loondoorbetalingsverplichting ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers.

Met een verzuimverzekering MKB vangt u de financiële gevolgen op van langdurige ziekte van uw werknemers en is eigenlijk onmisbaar voor het MKB.

Welke financiële risico’s worden gedekt?
Als werkgever draagt u twee jaar lang het financiële risico (loondoorbetalingsverplichting) ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers. Wanneer een werknemer ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om tenminste 70% van het loon door te betalen. In de meeste cao’s is geregeld dat het eerste jaar 100% van het salaris moet worden doorbetaald. Wanneer een werknemer langdurig uitvalt, kan dit behoorlijk in de kosten gaan lopen. Het risico van ziekteverzuim kunt u onderbrengen bij een verzekeraar.
Een verzuimverzekering MKB dekt de kosten van ziekteverzuim in de eerste 2 jaar. Er zijn twee soorten verzekeringssoorten:

Conventioneel
Eigen risico in wachtdagen per zieke werknemer. Lees meer over de conventionele verzuimverzekering

Stop Loss
Eigen risico in geld, eigen behoud per jaar.
De stop loss verzekering is minder geschikt voor kleine MKB bedrijven. Wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact op met Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen voor een conventionele verzuimverzekering! Wij vragen dan bij meerdere verzekeraars een offerte op om een goede vergelijking te kunnen maken.

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Ga naar onze speciale afsluitsite Verzuimverzekering.biz

 

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen is specialist in bedrijfsverzekeringen.
Wij zijn ook gespecialiseerd in het maken van een risicoanalyse voor MKB bedrijven.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.