De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade die is toegebracht aan personen of zaken.

Alleen wanneer dit gebeurt binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf en wanneer het bedrijf hiervoor aansprakelijk is. Ook wanneer een werknemer schade lijdt tijdens het werk, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk zijn. Deze dekking valt vaak onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Wanneer het een verkeersongeval betreft is er geen dekking. U kunt hiervoor een aanvullende WEGAM verzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking die de werknemer lijdt in het verkeer bij arbeidsgerelateerde verkeersdeelname. Ook woon-werk verkeer is gedekt.

De premie voor de AVB is afhankelijk van:

  • welke werkzaamheden worden er uitgevoerd
  • hoe groot is de onderneming
  • de omzet exclusief BTW
  • Wel werkgebied

Wilt u meer weten over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, neem dan contact met ons op.

Wilt u een offerte ontvangen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / AVB ? Neem dan contact met ons op