Beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV -Aansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen hebben, zowel materieel als vermogensschade!

.
Wanneer u aansprakelijk bent, betekent het dat u schade heeft toegebracht aan anderen waarvoor u verantwoordelijk bent. Of u dit nu expres gedaan heeft of niet.
Als ondernemer heeft u te maken met verschillende soorten aansprakelijkheid. Hiervoor zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen in het leven geroepen:

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV:
bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering draait het om de financiële gevolgen als gevolg van beroepsfouten. Stel dat een klant een beslissing heeft genomen op basis van een advies dat u gegeven heeft en deze beslissing blijkt achteraf onjuist, is het mogelijk dat uw opdrachtgever u hiervoor aansprakelijk stelt. Het gaat hier om financiële schade. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:
Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gaat het om materiële schade die u toebrengt aan derden. Bijvoorbeeld, u laat iets vallen.

Wanneer u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV afsluit, wordt dit vaak in combinatie gedaan met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB. Verschillende verzekeraars beiden hiervoor pakketten aan als dan niet in combinatie met een Rechtsbijstandsverzekering.

Het is mogelijk dat vanuit uw beroepsgroep een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist wordt, maar het kan ook zo zijn dat dit vanuit de wet verplicht wordt gesteld. Zoals bijvoorbeeld Financieel adviseurs. Meer en meer wordt ook vanuit opdrachtgevers eenberoepsaansprakelijkheidsverzekering BAV gevraagd.

Wilt u een offerte ontvangen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering / BAV ? Download dan het formulier en mail dit naar info@hanzestedenbedrijfsverzekeringen.nl