Het is een terugkerend gegeven dat Accountmanagers van Zorgverzekeraars zich na de zomerperiode bij ons melden om te inventariseren wat voor inspanning we gaan leveren om zoveel mogelijk zorgverzekeringen binnen te halen.

collectievezorgverzekeringEn uiteraard hoe de betreffende verzekeraar je hier bij kan ondersteunen. Dan hebben we het over promotiemateriaal voor potentiele klanten (werkgevers) en natuurlijk informatie over de inhoud van de polis voor de werknemers.

Het komt nogal eens voor dat Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen een verschil van inzicht heeft met een zorgverzekeraar en dan met name op het gebied van exclusiviteit. Met exclusiviteit bedoelen we dat een verzekeraar het alleenrecht heeft om een aanbieding te doen bij de werknemers. Het voordeel hiervan zou zijn, dat verzekeraars meer in staat zijn een toegevoegde waarde te kunnen bieden aan de werkgever. U moet hier denken aan arbeidsgerelateerde interventies, verzuimbegeleiding op korte en lange termijn enzovoort. Een aantal jaren na de invoering van de Basisverzekering is deze tendens op gang gekomen. Het enige wat zorgverzekeraars nog konden bieden was een beetje premiekorting en daar had je het wel mee gehad. Dus zorgverzekeraars werden min of meer verplicht om extra diensten aan te bieden, anders werd het verhaal over de collectieve zorgverzekering wel erg plat. Gedachte achter het aanbieden van deze aanvullende diensten is dat de werkgever zich extra gaat inspannen om werknemers te overtuigen om deel te nemen aan de collectiviteit aangeboden door de gekozen zorgverzekeraar.

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen heeft hier een andere opvatting over. De aangeboden extra diensten van een zorgverzekeraar zijn een voordeel voor de werkgever. Maar wat wordt de werknemer hier beter van? Een werknemer maakt zijn keuze hoofdzakelijk op basis van de prijs. Uiteraard ook op basis van de voorwaarden, kwaliteit moet ook betaald worden. Uiteindelijk bepaalt de werknemer zelf bij welke zorgverzekeraar hij/zij zijn zorgverzekering gaat onder brengen. Helemaal mooi is dat hij/zij nog een beetje korting kan krijgen ook. Een werknemer is moeilijk te sturen. Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen biedt bij één werkgever meerdere zorgverzekeraars met korting aan. De werknemer heeft hiermee keuzevrijheid. En dat vinden wij veel belangrijker. Bent u een kleine werkgever, dan wordt deze keuzevrijheid al weer wat moeilijker. Verzekeraars zijn minder bereid om voor kleine werkgevers een korting te verlenen, of in ieder geval minder korting. Voor deze doelgroep hebben wij de afsluitsite www.kortingzorgverzekering.com. Via deze site kan iedereen korting krijgen op zijn of haar zorgverzekering. En let op! Deze korting geldt voor het hele gezin.

Wilt u meer informatie over de collectieve zorgverzekering 2017, neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *