Loondoorbetalingsverplichting van twee jaar terecht argument voor het niet aannemen vast personeel?

Het is een vaststaand gegeven, de arbeidsmarkt wordt steeds meer flexibel, gedwongen of ongedwongen. Je kunt deze ontwikkeling goed vinden of juist minder.

Er zijn voor- en nadelen te benoemen voor het aannemen van vast personeel. Met een vast contract toon je loyaliteit naar je werknemer. Je laat hiermee zien dat je een langere samenwerking met elkaar waardeert. Daarnaast kun je ook rekenen op loyale werknemers. Zij weten dat je wordt gewaardeerd en kijken minder snel uit naar een andere werkgever. Nog een voordeel is dat vast personeel meer ervaring heeft en dat is waardevol voor je bedrijf.

Uiteraard zijn er ook tegenargumenten.

Ontslag is bijvoorbeeld minder eenvoudig en als argument wordt vaak gebruikt dat je een werknemer twee jaar lang moet doorbetalen bij ziekte. Dit tegenargument is inmiddels ook bij de politiek aangekomen. De tweede kamer wil namelijk dat werkgevers minder huiverig zijn om mensen in vaste dienst te nemen en denken erover om de loondoorbetalingsverplichting met een jaar in te korten. Probleem, er is berekend dat dit ongeveer 800 miljoen per jaar moet gaan kosten omdat mensen meer gebruik zullen maken van overheidsvangnetten.

Maar het laatste argument wil ik eens nader tegen het licht houden.

Per 1 januari 2014 is de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte in werking getreden. Een belangrijke verandering was toen de loondoorbetalingsverplichting van 52 naar 104 weken. Veel ondernemers hadden een verzuimverzekering afgesloten en kregen een nieuw voorstel van hun verzekeraar, waarin het tweede jaar meegenomen werd. Wat bleek, de premievoorstellen bleken mee te vallen. Dit komt doordat in het eerste ziektejaar veel meer ziekengeld door verzekeraar wordt uitgekeerd dan in het tweede jaar. Hoeveel mensen zijn nu werkelijk langer dan een jaar ziek? De risicopremie die verzekeraar berekend voor het tweede jaar is rond de 80% lager dan de premie die berekend wordt voor het eerste jaar.

Dus terug naar mijn vraag: Is loondoorbetalingsverplichting van twee jaar een terecht argument voor niet aannemen vast personeel? In mijn ogen niet. De opslag voor het verzekeren van het tweede jaar blijkt niet hoog te zijn. De loondoorbetalingsverplichting van twee jaar is goed te verzekeren op een verzuimverzekering. Of deze verplichting nu 1 of 2 jaar is maakt weinig uit. Wil u meer informatie over een verzuimverzekering? Kijk dan op verzuimverzekering.biz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *