loondoorbetalingsverplichtingLoondoorbetalingsverplichting MKB naar 1 jaar. Wat levert dat op voor de werkgevers met minder dan 25 werknemers?

In het nieuwe regeerakkoord zijn er afspraken gemaakt om voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) de loondoorbetalingsverplichting terug te brengen naar 1 jaar. Verzekeraars lopen daardoor nog maar 1 jaar het risico van loonuitbetaling bij ziekte. Je zou zeggen: Minder risico, minder premie! Dat lijkt mooi. Maar ervaringen uit het verleden leert ons dat dit wel eens tegen zou kunnen vallen!

We hebben het eerder gezien

Per 1 januari 2013 ging het provisieverbod op AOV verzekeringen van kracht. Daarvoor betaalden ondernemers aan tussenpersonen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoge provisies (tot wel 20%). Na het provisieverbod zagen verzekeraars de kans om de premie aan te passen en hebben besloten om de premie fors te verhogen!

UWV neemt loondoorbetalingsverplichting over!

De verantwoordelijkheid voor de loondoorbetalingsverplichting voor het tweede jaar wordt overgenomen door het UWV. Dat de kleine werkgever de kosten hiervan betaalt, wordt gemakshalve maar even vergeten. Het UWV gaat namelijk een uniforme collectieve premie doorberekenen aan de werkgevers.

MKB de dupe?

Nu wordt de vraag interessant hoeveel de collectieve premie van het UWV gaat bedragen? En in hoeverre zullen de verzekeraars de premies aanpassen? Gaat de MKB ondernemer hier nu wel of niet beter van worden? Of worden de verzekeraars en het UWV de uiteindelijke winnaar. De tijd zal het leren. Feit is wel, dat de aanpassingen flink wat beroering gaan veroorzaken op de verzuimmarkt.

Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer informatie over een verzuimverzekering? Ga dan naar verzuimverzekering.biz.

Op onze website Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen geven we ook veel meer informatie over bedrijfsverzekeringen zoals: verzuimverzekering, AOV verzekeringen, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en bedrijfsautoverzekeringen