Risicoanalyse voor het MKB. Sluit een MKB verzekeringspakket af en u krijgt de risicoanalyse gratis.

De Risico’s die u als MKB onderneming loopt zijn talrijk. Naast brand- of stormschade kunnen de risico’s van een mogelijk ongeval van bezoekers of personeelsleden u veel economische schade toebrengen. Het is van belang de risico’s zo veel mogelijk af te dekken met goede bedrijfsverzekeringen.
Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen is gespecialiseerd in het maken van een risicoanalyse voor MKB bedrijven.

Er kunnen belangrijke aspecten naar voren komen die grote gevolgen hebben bij een eventuele schadeclaim of afwikkeling van schade via uw verzekering.
Mogelijke schadeclaims bij een bedrijfsongeval of onvolkomenheden binnen uw bedrijfsvoering, waardoor schade of brand ontstaat, kunnen binnen uw verzekering niet zijn afgedekt.
Om geen essentiële zaken te missen is een risicoanalyse bij u op locatie van groot belang.

Afwikkeling
Op basis van onze professionele risicoanalyse, speciaal voor het MKB , krijgt u een uitgebreid rapport en kunt u maatregelen nemen waardoor u garanties kunt afdwingen bij uw verzekering. Wellicht wilt u op basis van het rapport bepaalde risico’s zelf dragen. Uw verzekering kan dan de oplossing bieden voor een eventueel risico.
Vinden er in uw onderneming veranderingen plaats in de bedrijfsvoering, dan kunnen we de analyse aanpassen en opnieuw bespreekbaar maken bij de verzekering.

De kosten
De kosten van een analyse zijn € 495,-. (afhankelijk van de omvang van de onderneming en de reisafstand)
Wanneer u een totaalpakket aan bedrijfsverzekeringen bij Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen onderbrengt, is de risicoanalyse gratis.