Verzuimverzekering vergelijken |  ziekteverzuimverzekering

Verzuimverzekering vergelijken onmisbaar voor het MKB. Als werkgever heeft u gedurende twee jaar een loondoorbetalingsverplichting ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers.

Verzuimverzekering vergelijken en afsluiten! Hierdoor vangt u de financiële gevolgen op van langdurige ziekte van uw werknemer(s).
Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen heeft een speciaal ingerichte website verzuimverzekering.biz met alle informatie over het belang van een goede verzuimverzekering. Vraag de offerte aan en wij berekenen uw verzuimverzekering op de beste voorwaarden.

verzuimverzekering vergelijken

Verzuimverzekering vergelijken en risico’s afdekken
Als werkgever draagt u twee jaar lang het financiële risico (loondoorbetalingsverplichting) als gevolg van ziekteverzuim van uw werknemers. Wanneer een werknemer ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om tenminste 70% van het loon door te betalen. In de meeste cao’s is zelfs geregeld dat het eerste jaar 100% van het salaris moet worden doorbetaald. Dus wanneer een werknemer langdurig uitvalt, kan dit behoorlijk in de kosten gaan lopen. Daarom is een verzuimverzekering eigenlijk bittere noodzaak.
Een verzuimverzekering MKB dekt de kosten van ziekteverzuim in de eerste 2 jaar.

Er zijn twee verzekeringssoorten:

Verzuimverzekering vergelijken Conventioneel

Eigen risico in wachtdagen per zieke werknemer. Lees meer over de conventionele verzuimverzekering

Verzuimverzekering vergelijken Stop Loss

Eigen risico in geld, eigen behoud per jaar.
De stop loss verzekering is minder geschikt voor kleine MKB bedrijven. Wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact op met Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen voor een conventionele verzuimverzekering! Wij vragen dan bij meerdere verzekeraars een offerte op om een goede vergelijking te kunnen maken.

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Ga naar onze speciale afsluitsite Verzuimverzekering.biz

 

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen is specialist in bedrijfsverzekeringen.
Wij zijn ook gespecialiseerd in het maken van een risicoanalyse voor MKB bedrijven.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.